CZ

AG COM

AG COM je česká akciová společnost, která již od roku 1992 poskytuje svým zákazníkům řešení a služby pro zvyšování výkonnosti, dostupnosti a bezpečnosti jejich informačních a komunikačních systémů.  

Portfolio AG COM je rozsáhlé, od kompletních datových center na klíč, budování rozsáhlých počítačových sítí až po dodávky dílčích částí ITC infrastruktury a poskytování konzultačních služeb pro zvýšení zmiňovaných parametrů Výkonnost-Dostupnost-Bezpečnost.

SLUŽBY

Zvláštní pozornost věnujeme oblasti  bezpečnosti infromačních systémů a dat, správě, dohledu a outsourcingu ITC, kde nabízeme celou řadu osvědčených technologií v návaznosti na procesy, standardy a legislativu. Příklady některých služeb a řešení:

 • Zálohování, obnova a archivace dat
 • Dohled a monitoring  –  síťové prvky, servery, aplikace, databáze, koncové stanice
 • Security information and management systémy (SIEM)
 • Systémy pro detekci a prevenci průniků (IDS/IPS), Unified Threat Management systémy (UTM)
 • Řízení přístupů k aplikacím, Identity management systémy
 • Virtualizace na úrovni diskových uložišt, sítí, serverů i desktopů
 • Sítě a jejich zabezpečení – od natažení optiky mezi vzdálenými lokalitami až po Wi-Fi

Mezi naše zákazníky patří např. GE Money Bank, Pojišťovna České spořitelny, Ministerstvo spravedlnosti, Statutární město Hradec Králové, Česká správa sociálního zabezpečení, Fakultní nemocnice v Motole, Povodí Labe, Linde Gas a mnoho dalších.

Za naše hlavní výhody a přednosti považujeme:

 • Dlouholeté zkušenosti a působení – kvalita našich služeb je prověřena časem a referencemi.
 • Zkušenosti z různých segmentů  – finanční instituce, státní správa, výrobní firmy, soukromé firmy, utility.
 • ICT umíme navrhnout, realizovat, provozovat i optimalizovat, jsme schopni pokrýt celý životní cyklus.
 • Vysoký počet certifikací firmy i našich zaměstnanců.
 • Jsme multi-platformní  a to nejen na papíře, ale hlavně praxí a dodanými projekty, z komerčních např. IBM, HP, VMware, Cisco, Fortinet, Veeam, Dell, Microsoft, NetApp, Novell, Symantec, Eset, Lenovo. Důležité jsou rovněž opensource platformy, např. Linux, KVM a další.
 • Systémy provozované u zákazníka nebo v Cloudu nebo Hybridní režim – dodáváme a podporujeme všechny tyto varianty -  výběr závisí na požadavcích a potřebách daného projektu.
 • Vysoká úroveň spokojenosti našich zákazníků

      

      Sídlo se nachází ve Smiřicích poblíž Hradce Králové.

     Další pobočky jsou Praze a Plzni. 

     Projekty a působnost po celé ČR.

 

 

Podrobnější informace o nás a našich službách na www.agcom.cz