CZ

Univerzita Hradec Králové

 

Fakulta informatiky a managementu

www.uhk.cz

Na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové studuje více než dva tisíce tři sta studentů ve třech studijních programech v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. K organizaci a kontrole studia je využíván dobře fungující kreditový systém, který je již od roku 2000 plně harmonizován s evropským ECTS, v roce 2010 získala UHK mezinárodní certifikát „Diploma Supplement Label“. Velkou výhodou pro studenty je snadná dostupnost velkého množství výukových materiálů v elektronické formě, fakulta v oblasti e-learningu jednoznačně patří k nejlepším v České republice.

Studenti mají v počítačových učebnách k dispozici více než 300 výkonných počítačů, které jsou zapojeny do lokální sítě s připojením k internetu prostřednictvím optické linky o rychlosti 1Gb. Naprostou samozřejmostí je moderní výuková a prezentační technika, pokrytí celého objektu bezdrátovým připojením k internetu a volný přístup studentů do počítačových učeben až do pozdních večerních hodin. Studentům je také k dispozici Centrum služeb zabezpečující tisk, kopírování a záznamy na různé typy médií.

Další silnou stránkou fakulty je bohatá mezinárodní spolupráce. Velice úspěšně se rozvíjí spolupráce s celou řadou univerzit ve Finsku, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Slovinsku, Španělsku, Turecku a Velké Británii v rámci programu LLP/Erasmus. Tyto aktivity se týkají zejména výměnných pobytů studentů a přednáškových pobytů pedagogů. V akademickém roce 2013/2014 dostalo stipendium a možnost studovat jeden semestr na partnerských evropských univerzitách až 80 našich studentů, Připravujeme dalších 24 stipendijních pobytů na šesti prestižních univerzitách na Tchaj‑wanu a dále dva studijní pobyty na univerzitě v Thajsku. Naši studenti mohou využít také nabídky studijního pobytu v USA, Kazachstánu, Jižní Koreji, Nikaragui či Japonsku.  Studenti mají možnost získat titul BA na partnerských britských univerzitách v Hullu a Huddersfieldu. Více na: http://fim.uhk.cz/mobility2/home.

Úspěšně se rozrůstá i komunita zahraničních studentů, kteří přijíždějí naopak do Hradce Králové a studují naše programy vyučované v anglickém jazyce. V této době na fakultě studuje více než 80 zahraničních studentů ze čtyř kontinentů.

Fakulta podporuje pracovní stáže našich studentů v zahraničí, například v zemích EU a USA.

Významným způsobem se rozvíjí spolupráce s praxí, což se projevuje nejen v možnosti zpracovávat seminární, bakalářskou či diplomovou práci se zcela konkrétní a praktickou náplní, V rámci studia mohou například studenti absolvovat předměty Praktický projekt a Výběrový projekt, v nichž pod vedením odborného garanta zpracují konkrétní zadání vypsané akademiky nebo partnerskými firmami fakulty. Seznámí se tak s vědou, výzkumem nebo činností spolupracujících firem a budou se spolupodílet na řešení aktuálních problémů. Více na: https://isit.uhk.cz/praxeWin/.

Oblíbené mezi studenty jsou přednášky významných odborníků a top manažerů na fakultě. Na akademické půdě letos přednášeli například: Jan Macháček (Cake Solutions Ltd.), Andrej Babiš (ministr financí ČR), Radomír Machan (vrchní rada České obchodní inspekce), Lubomír Lízal (člen bankovní rady České národní banky), Věra Varmužová (Český statistický úřad) a mnoho dalších.

Velice úspěšná je i spolupráce v rámci Hradeckého IT klastru, jehož je fakulta zakládajícím členem.

Institut dalšího vzdělávání 

Jednou ze součástí fakulty je Institut dalšího vzdělávání FIM (IDV FIM). Nabízí kurzy a školení z oblasti informačních a komunikačních technologií, cestovního ruchu, managementu, ekonomie a psychologie. Součástí je i bohatá nabídka jazykových kurzů včetně možnosti získat mezinárodně platné certifikáty University of Cambridge ESOL, City & Guilds, LCCI a TOEFL. Kurzy jsou jak pro studenty, tak pro širší veřejnost. Institut je schopen vytvořit klientovi kurz dle jeho požadavku na míru.

Studenti FIM si do svého studijního programu mohou přidat i kreditní přednášky zahraničních profesorů hostujících na FIM UHK. V roce 2014/15 to bude například přednáška a série workshopů profesora Molandera Ph.D., emeritního profesora na Portland State University, USA. Více na: www.uhk.cz/fim/idv.

Institut moderních informačních technologií

Náplní Institutu moderních informačních technologií (IMIT), který je novou součástí FIM,  je aktivní vyhledávání nastupujících moderních informačních technologií, jejich zvládnutí a převedení do výuky. Institut zabezpečuje rozvoj a testování nových informačních technologií v rámci IT infrastruktury fakulty. Ve spolupráci s ostatními útvary provádí analýzy toků informací a navrhuje jejich účelné řešení. Pracoviště slouží jako centrum aplikovaného výzkumu a spolupráce s praxí. V letošním roce institut přijal na dvouměsíční stáž čtyři studenty z univerzity Télécom Lille a navázal tak na úspěšnou tradici z minulých let, kdy se na tomto pracovišti studenti z Francie seznamovali především s virtualizačními technologiemi a jejich správou v praxi. Více na: https://www.facebook.com/imit.uhk.

Nejnovější dění nejen na fakultě je možné sledovat a komentovat na facebook.com/fim.uhk.cz.