CZ

Aktuální nabídka kurzů pro rok 2015

13.01.2015

Vzdělávací kurzy jsou určeny pro všechny zájemce o oblast a problematiku Cloud Computingu a budou probíhat průběžně po celý rok 2015. Podrobnější informace a přihlašovací formulář najdete na internetovách stránkách společnosti Gradua-CEGOS.

Kurzy vznikly v rámci projektu Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti ICT (registrační číslo: CZ.1.07/3.2.08/04.0077) - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Cloud pro firmy v kostce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz se zabývá problematikou dnes tolik skloňovaného cloud computingu a jeho aspektů. Seznámí Vás s vývojem ICT s ohledem na cloud a vysvětlí základní cloudové standardy a pojmy. Dále Vás seznámí s důvody pro přechod na cloud, jeho využití v praxi a v neposlední řadě jakým způsobem se vypořádat s riziky týkající se přechodu na cloud. Přínosy školení: slýcháte často o přínosech cloudu, ale nevíte, co vlastně cloud je a v čem spočívá, chcete se dozvědět víc, jak Vám může cloud pomoci optimalizovat Vaše náklady v IT, přemýšlíte, jak využít cloud k inovaci Vašich vlastních produktů. Tento kurz Vám poskytne základní informace o tom, co je cloud computing, jak jej lze prakticky využít a zda je vhodný pro řešení právě Vašich potřeb.

Termín:

Písek - 4. 3. 2015

Praha - 23. 9. 2015

Přihlášení do kurzu na odkazu zde

 

Co je to cloud?

Jednodenní seminář je zaměřen na aspekty cloudu, především seznámí účastníky s problematikou rizik a důvodů přechodu na cloud. Účastníkům budou představena jednotlivá cloudová řešení a jejich specifika: jako SaaS, IaaS, PaaS, XaaS atd. V neposlední řadě kurz sjednotí základní pojmy v cloud computingu a jeho vývoji. Přínosy školení: chcete blíž porozumět principům cloud computingu, tak abyste je uměli efektivně využívat ve Vaší společnosti. Využijte tento kurz, který Vás komplexně seznámí s problematikou cloud computingu, pomůže Vám pochopit, jak cloud funguje a jaké konkrétní potřeby a zadání jím lze řešit.

Termín:

Písek - 25. 3. 2015

Praha - 7. 10. 2015

Přihlášení do kurzu na odkazu zde

 

Aspekty přechodu do cloudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento kurz nabízí zájemcům získat dostatečné množství informací a poznat aspekty přechodu na cloud tak, aby byli schopni analyzovat, vyhodnotit a následně navrhnout vhodné úpravy firemních procesů ve smyslu zavedení cloudových služeb jakožto podpůrného nástroje. Přínosy školení: přemýšlíte o přechodu do cloudu a nechcete udělat chybu, chcete být připraveni na všechny případná rizika s tím spojená. Tento kurz Vám nejen vysvětlí principy a výhody cloud computingu, ale zaměří se také na technická úskalí a rizika, které tento krok přináší.

Termín:

Písek - 15. - 16. 4. 2015

Praha - 21. - 22. 10. 2015

Přihlášení do kurzu na odkazu zde

 

Přechod do cloudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pětidenní workshop předpokládá detailní znalost a porozumění firemních procesů tak, aby byl účastník schopen aplikovat získané dovednosti (a nástroje) používané v kurzu. Kurz nabízí svým zájemcům praktický pohled na problematiku a již představí technické aspekty migrace do cloudu. Přínosy školení: plánujete přechod do cloudu a potřebujete svůj tým dobře připravit, chcete si být jistí, že je Váš plán migrace správný, chcete připravit svou společnost na přechod a naučit ji efektivně využívat cloud služeb. Využijte komplexní několikadenní kurz, který se věnuje nejen úvodu do problematiky cloudu, ale také všem aspektům přechodu a nástrojům, které je třeba ovládnout, aby byl Váš projekt úspěšný.

Termín:

Písek - 11. - 15. 5. 2015

Praha - 2. - 6. 11. 2015

Přihlášení do kurzu na odkazu zde

 

Řízení změn v IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz se zabývá velmi důležitou součástí projektového řízení v oboru IT s často zásadním dopadem na zdárnou implementaci projektu a jeho pozitivní přijetí uživateli. Mnohé z IT projektů jsou v běžné praxi velmi často úzce zaměřeny na technickou stránku věci a neberou dostatečně v úvahu lidský faktor. Proti zamýšlené změně pak vzniká zjevná či skrytá rezistence u skupin budoucích uživatelů, která ohrožuje samotnou realizaci. Úkolem řízení změn je tudíž také minimalizovat odpor proti zavádění změny a aktivně vytvářet podporu mezi uživateli pro úspěch projektu. Mnoho projektů, ač technicky dobře navržených, bylo neúspěšných proto, že nezískaly podporu těch, kterých se dotýkaly.

Termín: 

Tábor - 13. 5. 2015

Praha - 16. 9. 2015

Brno - 10. 11. 2015

Přihlášení do kurzu na odkazu zde

 

Sociální sítě z pohledu HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez lidského kapitálu nelze obvykle ničeho dosáhnout. Dobře pracující lidé jsou neocenitelní a mohou výrazně napomoci k dosažení vytyčených cílů v organizaci. Pro zaměstnavatele se stává stále větší výzvou to, jak získat kvalitní zaměstnance. V tomto ohledu jsou důležité především dva faktory – ekonomický a inovativní. V rámci ekonomických úspor, globální krize a snahy o efektivitu, se společnosti snaží nalézt své zaměstnance co nejméně nákladnou formou. Významnou alternativou vůči doposud tradičnímu vyhledávání zaměstnanců může být využití sociálních sítí. Ve Spojených státech amerických je například selekce zaměstnanců přes sociální sítě běžnou praxí. V České republice se jedná o novou výzvu.

Termín: 

Tábor - 20. 5. 2015

Praha - 9. 9. 2015

Brno - 18. 11. 2015

Přihlášení do kurzu na odkazu zde

 

Agilní projektové řízení  - SCRUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agilní projektové řízení je určitě zajímavou alternativou, kterou lze využít pro řízení projektů. Metoda SCRUM se využívá zejména v oblasti vývoje software. Lze ji však použít i pro řízení projektů zaměřených na vývoj nových produktů a služeb, přípravu marketingových a reklamních kampaní, obecně všude tam, kde vyžadujete týmovou spolupráci při tvorbě náročnějších celků sestávajících z více funkčních prvků. Přínosy školení: Potýkáte se s množstvím změn na projektu, máte problém s tím jak je uchopit, jak jim čelit, nevíte jak Váš projekt více zaměřit na business potřeby a priority, potýkáte s problémem jak formulovat předmět projektu, jak odhadovat náročnost, předěláváte stále plán projektu, potřebujete zvýšit samostatnost a odpovědnost členů projektového týmu, více je zapojovat do řešení, schází Vám větší zapojení zákazníka.

Termín: 

Praha  - 4. 6. 2015

Praha - 11. 11. 2015

Přihlášení do kurzu na odkazu zde

 

 

 

TiskNahoruZpět